Idioma: INTERCOMPRENSIÓ

La intercomprensió és la capacitat d’entendre una llengua desconeguda a través d’una llengua coneguda, sempre que siguen de la mateixa família lingüística. És un dels mètodes d’enfocament plurilingüe avalat pel Consell d’Europa.

El Centre d’Idiomes de la UV, en col·laboració amb la Universitat Complutense de Madrid, ofereix per primera vegada als seus alumnes un programa pilot de cursos d’intercomprensió en llengües romàniques (valencià, espanyol, francés, italià, gallec i portugués).

Cursos de 18 hores (2 sessions setmanals de 2 hores cadascuna), en què es lligen textos en alguna d’aquestes llengües i posteriorment «es desxifren». S’hi aprén a fer inferències i a mesurar millor la distància interlingüística.

La intercomprensió permet obrir-se a altres llengües; ampliar horitzons; ajuda a preparar estades Erasmus; augmenta la motivació i la seguretat en les pròpies capacitats per aprendre idiomes.