Idioma: ANGLÈS

Cursos per a xiquets, joves i adults. Gran varietat d’oferta formativa: cursos generals de nivell, d’A1 a C2; cursos de preparació d’exàmens de certificació; cursos per a fins específics orientats a l’especialització professional i grups de conversa, d’A2 a C2.

JULIOL

Duració: 60 h - Preu: 360,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

JULIOL

Duració: 20 h - Preu: 120,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

AGOST

Duració: 60 h - Preu: 360,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

JULIOL

Duració: 60 h - Preu: 360,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

AGOST

Duració: 60 h - Preu: 360,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

JULIOL

Duració: 60 h - Preu: 360,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

Cursos per a xiquets d’entre 7 i 9 anys enfocats principalment a millorar les destreses comunicatives i a ampliar vocabulari d’una manera lúdica i divertida.

JULIOL

Duració: 40 h - Preu: 240,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

Cursos per a xiquets d’entre 7 i 9 anys enfocats principalment a millorar les destreses comunicatives i a ampliar vocabulari d’una manera lúdica i divertida.

JULIOL

Duració: 40 h - Preu: 240,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

Cursos per a joves d’entre 11 i 13 anys enfocats principalment a millorar les destreses comunicatives, ampliar i afiançar vocabulari i estructures gramaticals d’una manera lúdica i divertida.

JULIOL

Duració: 40 h - Preu: 240,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

Cursos per a joves d’entre 11 i 13 anys enfocats principalment a millorar les destreses comunicatives, ampliar i afiançar vocabulari i estructures gramaticals d’una manera lúdica i divertida.

JULIOL

Duració: 40 h - Preu: 240,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

Cursos per a adults enfocats a millorar la competència en expressió oral ampliant els registres lingüístics, la correcció i la fluïdesa. Poden combinar-se amb els cursos generals i de preparació de proves oficials.

Curs destinat a professionals del sector de l’hostaleria que desitgen millorar les seues competències lingüístiques en anglés i la seua ocupabilitat en aquest sector.

JULIOL

Duració: 40 h - Preu: 240,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

Curs destinat a personal del sector hoteler i agències de viatges en què els participants desenvoluparan la capacitat de comunicar-se en les diferents situacions i actuacions relacionades amb l’activitat turística professional.

JULIOL

Duració: 40 h - Preu: 240,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

Curs adreçat a professionals del sector de la medicina com ara personal mèdic i d’infermeria per aprofundir en la terminologia mèdica en el llenguatge parlat i escrit.

JULIOL

Duració: 40 h - Preu: 240,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

Curs enfocat a l’adquisició del vocabulari relatiu als negocis des d’un enfocament comunicatiu en què els participants milloraran l’expressió escrita i oral.

JULIOL

Duració: 40 h - Preu: 240,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

Curs adreçat a professionals que treballen en l’àrea economicofinancera amb interés d’aprofundir en la terminologia relacionada amb les finances.

JULIOL

Duració: 40 h - Preu: 240,00 € (+Matrícula: 40,00 €)

JULIOL

Duració: 20 h - Preu: 120,00 € (+Matrícula: 40,00 €)